83 numaralı mühimme defteri pdf

367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-İli Defteri ile 94 ...

367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-İli Defteri ile 94 ve 1078 Numaralı Avlonya Livası Tahrir Defterleri (926 - 1520 / 937 - 1530) 3. Cilt - 4. Cilt Tıpkıbası

kaynağı olan 78 Numaralı Mühimme Defteri'nin(h.1018/m.1609-1610) yanı sıra yakın tarihli. 72, 74, 75, 82, 83, 85 numaralı mühimme defterinden örnek11 ve 

Bruce W. Mcgovan, Sirem Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Ankara 1983, s. Mühimme Defterleri, C.V, s.122, hüküm 683; C.V, s.4, hüküm 8-9; C.XII, K.I, s.230, hüküm yeye ait verilerin başladığı varak numaraları gösterilmektedir.72 Bununla  (7 Numaralı. Mühimme Defteri, 1999: 16; 82 Numaralı Mühimme Defteri, 2000: 182; 83. Numaralı Mühimme Defteri, 2001: 49). Hediyeleşmek başka bir köle  1 Nis 2016 18 numaralı Mühimme Defteri (Tahlil-metin), İstanbul Üniversitesi. 28. KANDIRA İslam Araştırmaları Dergisi(III), 83-. 90. Index Islamicus. 7. çarşılı 1983:143). 24 Eflak voyvodasın gönderilen Zilhicce 1037 tarihli hüküm, BOA, MD, Cilt 83, 80/168; 83 Numaralı Mühimme Defteri (M. 1627-1628 / H. Birinci serinin ilki olan 1 nolu defter Başbakanlık Osmanlı Arşivinde numaralı Mühimme 1056 (1646), Şikâyet Defteri olan 92 numaralı Mühimme ise 1067 ( 83 adet). Şikâyet konuları çeşitli olmakla birlikte bu grubun genellikle diğer kamu. çalışmamızdaAfyonkarahisar'a ait 535 numaralı Şer`iyye Sicil Defteri, basit trankribe tekniği arasında, Tahrir Defterleri, Mühimme Defterleri, Şer'iyye Sicilleri, Vakfiyeler vb. 14,67,74,78,80,82,83,84,87,88,89,90,93,94, 95,105,115,129,134,. tevcihi meselesi 1 numaralı Mühimme defterine dayalı olarak incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Timar sistemi, Timar tevcihi, Mühimme defterleri,. Osmanlı Devleti. Abstract Bkz. C. Üçok, “Osmanlı Devleti Teşkilâtından Tımarlar-II”, s.82- 83.

1 Nis 2016 18 numaralı Mühimme Defteri (Tahlil-metin), İstanbul Üniversitesi. 28. KANDIRA İslam Araştırmaları Dergisi(III), 83-. 90. Index Islamicus. 7. çarşılı 1983:143). 24 Eflak voyvodasın gönderilen Zilhicce 1037 tarihli hüküm, BOA, MD, Cilt 83, 80/168; 83 Numaralı Mühimme Defteri (M. 1627-1628 / H. Birinci serinin ilki olan 1 nolu defter Başbakanlık Osmanlı Arşivinde numaralı Mühimme 1056 (1646), Şikâyet Defteri olan 92 numaralı Mühimme ise 1067 ( 83 adet). Şikâyet konuları çeşitli olmakla birlikte bu grubun genellikle diğer kamu. çalışmamızdaAfyonkarahisar'a ait 535 numaralı Şer`iyye Sicil Defteri, basit trankribe tekniği arasında, Tahrir Defterleri, Mühimme Defterleri, Şer'iyye Sicilleri, Vakfiyeler vb. 14,67,74,78,80,82,83,84,87,88,89,90,93,94, 95,105,115,129,134,. tevcihi meselesi 1 numaralı Mühimme defterine dayalı olarak incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Timar sistemi, Timar tevcihi, Mühimme defterleri,. Osmanlı Devleti. Abstract Bkz. C. Üçok, “Osmanlı Devleti Teşkilâtından Tımarlar-II”, s.82- 83.

103 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (H. 1102-1107 / M. 1691-1695) Neşre Bunun yanında 3, 5, 6, 7, 12, 82, 83 ve 85 Numaralı Mühimme Defterleri Osmanlı   2 Kas 2012 83 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (1036-1037 1626-1628) Download as PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for inappropriate  f- 81 numaralı Mühimme ve KK 71 Ahkam Defterleri …………….. .63 325. http://www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/pdf/VG13.pdf (Erişim tarihi 23 Haziran 2007) ilki Mithat Sertoğlu tarafından 83 numaraları Mühimme defteri için yapılmıştır30. içinde yer alan 3 Numaralı Mühimme Defterini yayına hazırlamıştır. Osmanlı 83. Kefe beyine: Azak Kalesi, Rusya ve Dimitraş'la ilgili mektubuna cevaben;. kaynağı olan 78 Numaralı Mühimme Defteri'nin(h.1018/m.1609-1610) yanı sıra yakın tarihli. 72, 74, 75, 82, 83, 85 numaralı mühimme defterinden örnek11 ve 

3 Numaralı Mühimme Defteri, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1983, s. XXII. 15. İnalcık, “Şikâyet Hakkı: Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, Osmanlı Araştırmaları, 

Murad dönemlerine ait 82, 83 ve 85 numaralı defterler, 1993-2002 Bütün Mühimme Defterlerinde olduğu gibi 91 Numaralı Defter de hükümlerden müteşekkil. 103 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (H. 1102-1107 / M. 1691-1695) Neşre Bunun yanında 3, 5, 6, 7, 12, 82, 83 ve 85 Numaralı Mühimme Defterleri Osmanlı   2 Kas 2012 83 NUMARALI MÜHİMME DEFTERİ (1036-1037 1626-1628) Download as PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for inappropriate  f- 81 numaralı Mühimme ve KK 71 Ahkam Defterleri …………….. .63 325. http://www2.let.uu.nl/Solis/anpt/ejos/pdf/VG13.pdf (Erişim tarihi 23 Haziran 2007) ilki Mithat Sertoğlu tarafından 83 numaraları Mühimme defteri için yapılmıştır30. içinde yer alan 3 Numaralı Mühimme Defterini yayına hazırlamıştır. Osmanlı 83. Kefe beyine: Azak Kalesi, Rusya ve Dimitraş'la ilgili mektubuna cevaben;. kaynağı olan 78 Numaralı Mühimme Defteri'nin(h.1018/m.1609-1610) yanı sıra yakın tarihli. 72, 74, 75, 82, 83, 85 numaralı mühimme defterinden örnek11 ve  3 Numaralı Mühimme Defteri, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1983, s. XXII. 15. İnalcık, “Şikâyet Hakkı: Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, Osmanlı Araştırmaları, 


367 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-İli Defteri ile 94 ...